Information om el-avläsning

Ert ID är ert lägenhetsnummer som består av en bokstav [ABCDE] plus en/två siffror. Ex. C2 eller B17.

 

Ert lösenord är det 8 siffror långa serienumret på er elmätare som börjar med 46 XX XX XX.
Tryck därefter knappen ”LOGGA IN"

  • Elmätarna i lägenheternas undercentraler avläses automatiskt var 15:e minut under dygnet, av en koncentrator i källarens El-central.

 

  • De 116 elmätarnas elförbruknings data skickas en gång per dygn, via mobiltelefonnätet, till Sundsvall där de lagras i Our Energy:s stora dataservrar.

 

  • Vidare sänder ”Our Energy AB” den samlade mätdatan för mätperiodens elförbrukning till Deloitte (vår ekonomiska förvaltare) en gång per kvartal.

 

  • Därefter debiterar Brf Stormhatten varje hushålls elförbrukning en gång per kvartal på månadsavierna för januari, april, juli och oktober.

El-avläsning vid försäljning av lägenheten:

Vid försäljning av lägenheten görs en avläsning vid tillträdesdagen. Därefter görs en prisjustering, mellan säljare och köpare.

Nytt modernt EL-SYSTEM inom Brf Stormhatten från 2008