Brandskyddsinformation

Policy för Brandskydd

Brandskydd/brandsäkerhet inom fastigheten Stormhatten. 

 • I trapphusen på varje våning har vi installerat totalt 34 brandalarm.

 • I allmänna utrymmen finns 8 brandsläckare av typ pulversläckare, vid alla tvättstugor, i föreningslokal, hobbylokal, motionslokal samt föreningens garage.

 • Brandgas ventilation med röklucka finns i höghuset som evakuerar rök och sänker temperaturen.

 • Årlig kontroll av brandskydd/brandsäkerhet på fastigheten Stormatten görs av Norrlands Brand AB.

Brandskydd/brandsäkerhet i lägenheterna

 • Rekommenderas att installera brandalarm i varje lägenhets högsta punkt (taket).

 • Bra brandskydd är även att ha en brandsläckare och/eller en brandfilt. Köp av brandsläckare bör helst göras i samråd med ert försäkringsbolag. 

 • Hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
  Vanlig hemförsäkring täcker kostnader för lösöret.
  Den vanliga hemförsäkringen täcker inte kostnader för ytskikt och vitvaror, vilket täcks av en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Teckna din hemförsäkring med bostadsrättstillägg i samråd med ditt försäkringsbolag

Se Brf Stormhattens stadgar för 2019, godkända av Bolagsverket 2019-02-01, vilka kostnader som täcks av din försäkring respektive bostadsrättsföreningens försäkring.

 

Senast uppdaterad 2018-12-14 av

Styrelsen, Brf Stormhatten

© Stormhatten