top of page

Brandskyddsinformation

Policy för Brandskydd

Brandskydd/brandsäkerhet inom fastigheten Stormhatten. 

 • I trapphusen på varje våning har vi installerat totalt 34 brandalarm.

 • I allmänna utrymmen finns 8 brandsläckare av typ pulversläckare, vid alla tvättstugor, i föreningslokal, hobbylokal, motionslokal samt föreningens garage.

 • Brandgas ventilation med röklucka finns i höghuset som evakuerar rök och sänker temperaturen.

 • Årlig kontroll av brandskydd/brandsäkerhet på fastigheten Stormatten görs av Norrlands Brand AB.

Brandskydd/brandsäkerhet i lägenheterna

 • Rekommenderas att installera brandalarm i varje lägenhets högsta punkt (taket).

 • Bra brandskydd är även att ha en brandsläckare och/eller en brandfilt. Köp av brandsläckare bör helst göras i samråd med ert försäkringsbolag. 
   

 • Kollektivt Bostadsrättstillägg.
  Från och med 1 februari 2020 har Brf Stormhatten tecknat kollektivt bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar Jämtland.

  Det innebär att du som medlem kan säga upp den delen hos ditt nuvarande försäkringsbolag fr o m 1 februari 2020.
  Alla som bor i bostadsrätt måste ha ett tillägg i sin hemförsäkring som kallas bostadsrättstillägg. 

  Det kostar ca 300 - 500 kr/år beroende på försäkringsbolag. En kollektiv försäkring tecknad av en bostadsrättsförening är mycket billigare än en individuellt tecknad försäkring. 

  Bostadsrättstillägget kommer kosta föreningen ca 120 kr/år och lägenhet och kommer fortsättningsvis att ingå i din nuvarande månadsavgift.”

Se Brf Stormhattens stadgar för 2019, godkända av Bolagsverket 2019-02-01, vilka kostnader som täcks av din försäkring respektive bostadsrättsföreningens försäkring.

 

Senast uppdaterad 2018-12-14 av

Styrelsen, Brf Stormhatten

bottom of page