top of page

Stormhattens historia

1956

brfstormhatten56.jpg

Området runt Stormhatten

Det sk. "Koreaområdet" med 40 talet egnahem växer i mitten av 50 talet upp öster om Krondikesvägen.
I nedre vänstra delen av bilden byggs punkthuset vid nuvarande Tegelplan.
I bakgrunden ses östra kyrkogården med nybyggt krematorium och Stuguvägen som sträcker sig österut
förbi ett obebyggt Körfält.

Området började byggas 1956 av byggföretaget Hallström & Nisses i Sundsvall och stod inflyttningsklart samma år.

 

När området var inflyttningsklart så var de 115 lägenheterna hyresrätter.

stormhatten1957.jpg

1958

Den 28 maj 1958 registrerades föreningen som Brf. Stormhatten. Firmatecknare var Ernst Åke Rickheden, Gösta Valdemar Fagerman tillsammans med Bert Emil Wallin och Anders Gustaf Einar Ering. Föreningens första vicevärd var Styckjunkare Gösta Fagerman och fastighetsskötare Herr Åke Dannevall.

 

Vid utdrag ur föreningens första styrelsemöte den 24/5-1958, framgår bl.a. att kompletteringsarbeten i lägenheterna inte är slutförda och likaså ett beslut om att en ny lägenhetsspecifikation, med mindre differenser mellan lägenheternas priser per kvm lägenhetsyta skulle upprättas. Fastighetens taxeringsvärde var vid den tiden 3 700 000 kr varav markvärdet 125 000 kr. Försäkringsvärdet uppgick till 4 700 000 kr hos försäkringsbolaget Fylgia.

 

Insatsen för en lägenhet med två rum och kök kostade då 1 700 kr med en hyra strax under 200 kr/mån. Detta att jämföra med idag då en två rumslägenhet kostar närmare 1 000 000 kr och med en hyra på ca 3 000 kr.

2002

Den 6 december 2002 installerades bredband inom föreningen. De först uppkopplade var; Lgh A28, Håkan Östlund, Lgh A24, Bo Berglund/Ute Dose, Lgh B21, Örjan Wikberger och Lgh B27, Ulf Modén.

Installationsavgiften är 1000 kr och månadsavgiften är 175 kr/mån. Bredbandssystemet är uppbyggt på optisk kabel och egen server som installerats i A-husets källare.

2007

I februari 2007 påbörjades ett annat angeläget arbete. El-systemet i föreningens alla lägenheter byttes ut. Arbetet avslutades i december 2007 och elförbrukningens administration sköts av föreningen och inte av Jämtkraft vilket innebär en lägre kostnad för lägenhetsinnehavarna.

2011

Med början i september 2011 (vecka 36-46) renoverades husens avloppsstammar genom så kallad relaining. (En skyddande beläggning sprutades in i befintliga avloppsrör).

2015

I april 2015 påbörjades renoveringen av fasader och balkonger av C-, D- och E-husen.

I andra etappen, som påbörjades i april 2016, renoverades fasader och balkonger på  A- och B-husen samt taken av A-huset.

 

Hela renoveringen avslutades i september 2016.

 

Underhållsrenoveringen var den största investeringen som föreningen har gjort och kostade drygt 15 miljoner kronor.

2018

I maj 2018 beslutades att lämna över fastighetsskötseln till HSB, sedan vaktmästaren gått i

pension. Städningen utförs av Mellansvenska Städ AB. Föreningen räknar med att spara över 200 000 kronor årligen genom åtgärden.

 

Under maj månad 2018 har tilläggsisolering också genomförts av husens yttre vindar för att förbättra värmeekonomin.

2019

En ny värmeväxlare i A-huset installerades i Juni 2019.

En ny fläkt installerades i A-huset under oktober.

En ny lekplats blev klar under oktober.

I stort så har föreningens historia under 60 år varit positiv. Ekonomin har varit god och kontinuerliga underhåll har gjorts med hänsyn till att behålla husens charm och karaktär.

 

Östersunds kommun har belagt kvarteret Stormhatten med bevarandestatus, så inga större förändringar får göras med husens exteriörer och områdets karaktär.

Om någon har ytterligare information om föreningens historia,
skriv då gärna ett mail till Bo Berglund med era synpunkter.

bottom of page