top of page

Föreningens organisation

Bostadsrättsföreningen Stormhatten är en privat, fristående förening som ägs av de 116 bostadsrättsinnehavarna.

Högsta beslutande organ är årsmötet som för övrigt hålls i april. Årsmötet utser i sin tur styrelsen.

Föreningens två vicevärdar har bl.a. till uppgift att ansvara för att styrelsens beslut verkställs. I arbetet ingår även diverse löpande uppgifter enligt upprättad befattningsbeskrivning. 

Vicevärdsuppgiften i föreningen sköts av:
Margaretha Fastesson (Ekonomisk förvaltning)
Joakim Nilsson (Teknisk förvaltning.)

HSB ansvarar för den löpande fastighetsdriften och underhållet.

För städning ansvarar Mellansvenska Städ AB.

För den ekonomiska redovisningen ansvarar Storsjöbygdens Fastighetsförvaltning AB. Kontaktperson Jimmy Persson.

margareta bw.jpg

Margaretha Fastesson
Vicevärd Ekonomisk Förvaltning

Styrelse

Joakim Larsson_edited.jpg

Joakim Larsson
Ordförande

Bo.jpg

Bo Berglund
Vice sekreterare

Lena.jpg

Lena Sundin
Vice ordförande

Joakim Nilsson.jpg

Joakim Nilsson

Örjan.jpg

Örjan Odén
Sekreterare

Roger Malmberg.jpg

Roger Malmberg
Suppleant

Ordinarie revisorer:

Ordinarie: Per-Erik Björk
Ordinarie: Merethe Eidissen
Suppleant: Ute Berglund

Valberedning:

Sammankallande: Lena Sundin
Ordinarie: Eva-Karin Lindström
Ordinarie: Jonas Lindgren

bottom of page