Föreningens organisation

Bostadsrättsföreningen Stormhatten är en privat, fristående förening som ägs av de 116 bostadsrättsinnehavarna.

Högsta beslutande organ är årsmötet som för övrigt hålls i april. Årsmötet utser i sin tur styrelsen.

Föreningens två vicevärdar har bl.a. till uppgift att ansvara för att styrelsens beslut verkställs. I arbetet ingår även diverse löpande uppgifter enligt upprättad befattningsbeskrivning. 

Vicevärdsuppgiften i föreningen sköts av: Margaretha Fastesson (Ekonomisk förvaltning)
Joakim Nilsson (Teknisk förvaltning.)

HSB ansvarar för den löpande fastighetsdriften och underhållet.

För städning ansvarar Mellansvenska Städ AB.

För den ekonomiska redovisningen ansvarar Storsjöbygdens Fastighetsförvaltning AB. Kontaktperson Jimmy Persson.

margareta bw.jpg

Margaretha Fastesson
Vicevärd Ekonomisk Förvaltning

Styrelse

Övre raden; Joakim Larsson (Ordförande), Bo Berglund (Vice sekreterare), Lena Sundin (Vice ordförande)
Nedre raden: Johan Loo Larsson (Suppl.), Joakim Nilsson, Örjan Odén (Sekreterare)

2020_styrelsen.png

Ordinarie revisorer:

Ordinarie: Per-Erik Björk
Ordinarie: Merethe Eidissen
Suppleant:  Niclas Sundström

Valberedning:

Sammankallande: Lena Sundin
Ordinarie: Eva-Karin Lindström
Ordinarie: Jonas Lindgren