top of page

Bostadsrättsföreningen Stormhatten

Ordningsreglerna gäller fr. o. m den 1/6-2003

Det här bör Du veta om föreningens ordningsföreskrifter

Ansvar för ordningen i Brf. Stormhatten

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av bostadsrättsföreningen mellan föreningsstämmorna. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. 

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. 
Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsföreskrifterna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. 


Som medlem i bostadsrättsföreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningen utan du har också skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller föreskrifterna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. 
Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. 


Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa föreskrifterna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer föreskrifterna kan det bli fråga om uppsägning.

Har Du frågor?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa ordningsföreskriftrer är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

bottom of page